Guai guai guai guaiwu!

A group of teenagers capture a man-eating monster.

Duration: 113 min

Quality: HD

Release: 2017

IMDb: 5.5